Allergi Göteborg

HEM

PATIENTER

PERSONAL

KONTAKT

LÄNKAR

VERKSAMHET - PATIENTER

Kontakta oss för information om respektive område.

  • Landstingssubventionerad vård
  • Patienter från privat sjukförsäkring

Landstingssubventionerad vård

dvs patientavgiften är densamma som vid besök på specialistmottagning inom den allmänna offentliga vården, gäller:

  • Akut sjuka barn tas emot då tid finnes – boka endast via hemsidan (Man räknas som barn till den dag man fyller 20 i detta sammanhang)
  • Remiss från allmänläkare, t ex husläkare eller vårdcentral.
  • Remiss från  specialistläkare
  • Frikort gäller för vuxna

Väntetider varierar men ambitionen är att kunna ta emot akuta besök varje mottagningsdag.

Bokning: klicka här för att boka online