Utredning och behandling

Vad som utförs på mottagningen

Först samtal med frågor om tidigare och aktuella besvär, sedan undersökning. Exempel på det som undersöks kan vara:

  • Allergipricktest
  • Lapptester
  • Lungfunktion: spirometri PNIF
  • Allergi provokationer: exempelvis födoämnen, pc, ansträngningsutlöst astma

Eget laboratorium finns och annars anlitas andra nödvändiga laboratorieresurser. Röntgen- och ultraljudsundersökningar remitteras

Mottagningen har naturligtvis adekvat utrustning för den verksamhet som bedrivs.