Verksamhet - patienter

Klicka på en av länkarna i listan för att hitta information om respektive område

Landstingssubventionerad vård(topp)

dvs patientavgiften är densamma som vid besök på specialistmottagning inom den allmänna offentliga vården, gäller:

  • Akut sjuka barn tas emot då tid finnes – bekräfta dock mottagningstiden per telefon (Man räknas som barn till den dag man fyller 20 i detta sammanhang)
  • Remiss från allmänläkare, t ex husläkare eller vårdcentral.
  • Remiss från  specialistläkare
  • Frikort gäller för vuxna

Väntetider varierar men ambitionen är att kunna ta emot akuta besök varje mottagningsdag.

Bokning: per telefon 031 778 14 13

Patienter från privat sjukförsäkring(topp)

Avtal finns med några försäkringsbolag som tillhandahåller privata sjukförsäkringar. Kontakt tas via försäkringsbolagets bokningscentral som förmedlar besöket.

Patientarvodet skiljer från olika försäkringsbolag vilket framgår av respektive försäkringsavtal.

Några försäkringsbolag erbjuder privata sjukförsäkringar med egna regler och avgifter. Ring Ditt försäkringsbolagets bokningscentral som kan hänvisa och beställa besöket hit."

Företag - hälsokontroller(topp)

När mottagningen har resurs därför kan enskilda och anställda i mindre företag erbjudas särskilda lösningar inklusive  hälsokontroller. Vid behov finns förstås nära samarbete med andra specialister inom och utom Kristinelundskliniken.